Home

Forskarutbildning uppsala

Forskarutbildning - Uppsala Universit

Forskarutbildningens struktur. Jämförd med studier på grundnivå är forskarutbildningen förhållandevis fri. Forskarutbildningskurser kan ta olika former, från kurser inom eller utanför Uppsala universitet till seminarieserier eller läskurser som examineras av handledaren. Doktoranden har under hela studietiden kontakt med sina handledare Forskarutbildningen är en viktig del av institutionens verksamhet och forskning bedrivs inom ett flertal områden. Kurser på andra institutioner på Uppsala universitet sköts av kursansvarig institution oavsett var doktoranden är antagen

Om man är behörig att söka bedöms i termer av examina och kurspoäng (antal poäng, på vilken nivå och i vilket ämne). Den sökande måste uppfylla kraven på både grundläggande och särskild behörighet.. Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga. Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV. Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten.Ordföranden i FUG som anges i blanketten som Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)

Forskarutbildning - Teologiska fakulteten - Uppsala

 1. Forskarutbildningen innebär en tidsbegränsad anställning som doktorand vid institutionen och antagning till utbildning på forskarnivå i kostvetenskap sker bara när plats är utlyst. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig
 2. , näringslivet, Uppsala universitet använder kakor.
 3. Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. Uppsala universitet använder kakor (cookies).
 4. Forskarutbildningen i nationalekonomi förbereder dig för en akademisk karriär, men också för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. Institutionens handledningskapacitet är särskilt stark i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi

Forskarutbildning - Institutionen för psykologi - Uppsala

 1. Uppsala universitet PG 1254 737 84 FAGERSTA (obs. referenskod obligatorisk) Utländska leverantörer: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (obs. referenskod obligatorisk
 2. För frågor om forskarutbildning i kulturantropologi eller etnologi, kontakta studierektor för forskarutbildningen. Bildtext: Med historien i ryggen och blicken mot det okända. Vi finns i Campus Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby, läs mer på sidan Kontakta oss
 3. Forskarutbildningen i retorik är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida. Studieplan och information om ansökan. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik (oktober 2019) Uppsala universitet använder kakor (cookies).
 4. Forskarutbildning vid SLU. SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen.

Forskarutbildning - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se. Växel 018 471 000 Forskarutbildningen i engelska är ett fyraårigt program på helfart. Programmet omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 90 högskolepoäng och en vetenskaplig avhandling om 150 högskolepoäng. Uppsala universitet använder kakor (cookies). Forskarutbildning Vid Institutionen för moderna språk finns forskarutbildning inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Vi är en ganska stor institution, vilket innebär att det också är ett stort antal doktorander och handledare som är involverade i forskarutbildningen Forskarutbildning. Uppsala universitet erbjuder doktorandtjänster i teoretisk fysik med specialisering i kvantfältteori och strängteori. Studenten får här möjlighet att arbeta tillsammans med ledande experter på en av de mest spännande områdena i modern teoretisk fysik

Postadress IMBIM Box 582, 751 23 Uppsala Telefon: 018 - 471 44 44 Fax: 018 - 471 46 73 E-post: imbim@imbim.uu.s Forskarutbildning vid Uppsala universitet: Fyra studier med fokus på forskarutbildningens volym, könsmässiga publikationsmönster, interna karriärvägar samt situation efter disputatio I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet. Vid IGP innebär avhandlingsarbetet oftast att man arbetar praktiskt i laboratoriet och presenterar sina resultat i vetenskapliga artiklar. 751 85 Uppsala eller BMC, Box 815, 751 08 Uppsala elle

Forskarutbildningen brukar resultera i en avhandling som innehåller en eller två publicerade artiklar och några färdiga manuskript. Vid Uppsala universitet kan du efter våra utbildningar göra forskarutbildning på någon av de biologiska institutionerna eller vid någon medicinsk institution beroende på vilken inriktning du har valt Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig En forskarutbildning ger en mycket stark grund i den framtida arbetsmarknaden där alltmer kompetens i dataanalys efterfrågas. Forskarutbildningen i statistik vid Uppsala universitet tillhandahåller både en breddning och en fördjupning i den statistiska kompetensen med färdigheterna i moderna statistiska metoder och forskningsområden Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV. Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten.Ordföranden i FUG som anges i blanketten som Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person) Kurser och program på grundnivå, masterprogram och forskarutbildning Forskning Seminarier, läsgrupper, projekt, konferenser, föreläsningsserier, publikationer m m Kontakta oss Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Forskarutbildning vid SLU Externwebbe

 1. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt
 2. , näringslivet, myndigheter och i samhället i övrigt
 3. Forskarutbildning innebär att du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. Uppsala universitet använder kakor.
 4. Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. Lediga doktorandplatser vid Uppsala universitet. Utbildningen
 5. Vi bedriver forskarutbildning inom textilvetenskap och har en lång tradition av högre utbildning inom ämnet. Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter
 6. en. På senare tid har omkring två nya doktorander antagits årligen. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Forskarutbildning - Sociologiska institutionen - Uppsala

 1. st 30 högskolepoäng i ett annat slaviskt språk, eller motsvarande enligt äldre bestämmelser
 2. Forskarutbildningen är fyra år lång, fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Vad blir man
 3. ariet i religionssociologi är en aktiv, dynamisk miljö för forskare, lärare och doktorander involverade i och intresserade av religionssociologi vid teologiska fakulteten

Forskarutbildning i socialt arbete vid CESAR inrättas höstterminen 2018. Utbildningen består dels av kurser om totalt 75 högskolepoäng, dels av ett självständigt avhandlingsarbete motsvarande 165 högskolepoäng.Arbetet med avhandlingen utförs i den aktiva forskningsmiljö som finns på CESAR, vilken berikas ytterligare av att centret är en del av sociologiska institutionen Forskarutbildning Uppsala universitet har utbildning på forskarnivå inom många ämnesområden. Frågeställningarna sträcker sig från grundforskning till tillämpad och industrinära forskning Inst för neurovetenskap bedriver forskarutbildning av hög kvalité i ett brett spektrum av ämne relaterade till neurovetenskap.Vihar för nuvarande över hundra doktorander anknutna till institutionen.Forskarutbildningen bedrivs i såväl pre-kliniska som kliniska ämnen, på BMC och på Uppsala Akademiska Sjukhus. Vi har också doktorander utstationerade i olika centra för kliniska. Kontakta studierektor för forskarutbildningen Anna Williams för mer information. Tidigare kurser; Inför disputation. Läs mer i dokumentet Inför disputation (mars 2020) Forskarutbildning Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Forskarutbildning - Matematiska institutionen - Uppsala

Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.s Forskarutbildningen bedrivs främst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har också doktorander utstationerade i olika centra för klinisk forskning. Genom att självständigt, under handledning, bedriva ett forskningsprojekt utnyttjar och utvecklar du både dina praktiska och dina teoretiska färdigheter På följande länk hittar du mer information om forskarutbildning inom teknik och naturvetenskap samt checklista inför doktorsexamen och olika regler och riktlinjer.. Kurser som ges till doktoranderna vid TEKNAT hittar man här.. Allmän information om forskarutbildning och anställningsvillkor för doktorander och andra praktiska frågor finns i följande dokument: Conditions for PhD.

Ett bra sätt att komma in på forskarutbildningen är att genomföra sitt examensarbete på den avdelning och inom det ämnesområde man är intresserad av att doktorera inom. När du har avlagt en examen, enligt behörigheten nedan, kan du söka in på forskarutbildningen, som kan leda till filosofie eller teknologie licentiatexamen och filosofie eller teknologie doktorsexamen En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom universitet, näringsliv och offentlig förvaltning. Du får en kunskapsbredd och utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter inom ditt ämne. Uppsala universitet använder kakor.

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet är en världsledande forsknings och utbildningssektion som attraherar forskare och studenter from hela jorden. Forskningen på sektionen är en väsentlig del av doktorandutbildningen och kurserna som ges på sektionen. Doktorandkurser ges av alla tre forskningsinstitutionerna Forskarutbildning i genusvetenskap Vid Centrum för genusvetenskap finns det både doktorander inom genusvetenskap samt delade eller affilierade doktorander som disputerar i ett annat ämne (exempelvis fysik eller medicin) men med en genusvetenskaplig inriktning Till huvudsidan Forskarutbildning Välkommen Till institutionens förstasida Skriv ut Vill du kontakta oss? Postadress Institutionen för psykologi Box 1225, 751 42 Uppsala. Kontakta oss Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne. Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Kurser inom forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet

Petra Fransson (Uppsala) 018-671864. Handläggare forskarutbildning: Charlotta Bergström (sekreterare i FUN) 090-7868149. Forskarutbildningsnämnd. Hanterar fakultetsövergripande frågor som rör forskarutbildningen såsom forskarkurser, internationalisering, antagning och ansökningar om disputation. Institutionernas kontaktpersone Forskarutbildning. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga in. Studentportalen Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Vill du veta mer om hur man blir doktorand och vad som gäller för forskarutbildningen vid IGP, kontakta forskarutbildning@igp.uu.se eller Claes Wadelius, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid IGP, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se. 751 85 Uppsala eller BMC, Box 815, 751 08 Uppsala elle Vid Institutionen för moderna språk finns forskarutbildning inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Vi är en ganska stor institution, vilket innebär att det också är ett stort antal doktorander och handledare som är involverade i forskarutbildningen

Video: Forskarutbildning - Historiska institutionen - Uppsala

Söka forskarutbildning Innan du fyller i och lämnar in din ansökan bör du kontakta studierektor för forskarutbildningen, professor eller annan ämnesföreträdare vid den ansvariga institutionen för att orientera dig om den aktuella forskningen inom ämnet För att bli antagen till forskarutbildningen i ekonomisk historia krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. Grundläggande behörighet : avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Magisterprogram i entreprenörskap 2019/2020

Vår forskarutbildning Välkommen till institutionen för socialt arbetes sida om forskarutbildning! Vill du bli doktorand i socialt arbete och bidra med ny kunskap? En forskarutbildning i socialt arbete fördjupar dina kunskaper och ger dig vetenskaplig skolning

Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Besöksadress MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr Rudbecklaboratoriet: Dag Hammaskjölds väg 20. Telefon: 018-611 00 00 (växel) Fax: 018-611 55 83 E-post: kbh@kbh.uu.se, fornamn.efternamn@kbh.uu.s Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet dels en individuell studieplan för respektive forskarstudent. ALLMÄNNA STUDIEPLANER. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Forskarutbildning - Engelska institutionen - Uppsala

Forskarutbildning hos CRB. Vi erbjuder en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Våra doktorander kommer från flera olika fält: Medicin, vård, Vi ger också kurser för doktorander vid Uppsala universitet. Skriv ut Vill du kontakta oss? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) Uppsala universitet Box 564 751 22 Uppsala Forskarutbildning inom informatik och media. Institutionen för informatik och media erbjuder forskarutbildning inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap samt människa-datorinteraktion. Bli doktorand Uppsala universitet använder kakor (cookies). Forskarutbildning. Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är internationellt ledande inom forskning och utbildning. Forskare och doktorander söker sig hit från hela världen och vi har för närvarande ca 90 doktorander från över 30 olika länder Forskarutbildning. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site Infoglue Användarstöd är en del av IT-avdelningen vid Uppsala universitet. Vi finns på förvaltningen, Segerstedshuset, Dag Hammarskjölds väg 7. Genvägar in i supportwebbplatsen

Kurser i medicinhistoria - Landningssida - Institutionen

Forskarutbildningen avslutas med en examen: filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du fortsätta dina studier till doktorsexamen. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Forskarutbildning Det högre seminariet i religionssociologi är en aktiv, dynamisk miljö för forskare, lärare och doktorander involverade i och intresserade av religionssociologi vid teologiska fakulteten Riktlinjerna gäller från och med 2020-09-01. Riktlinjerna gäller även för den som påböjat forskarutbildning tidigare än 2020-09-01, undantaget om de skulle medföra försämrade villkor för forskarstuderande. Tidigare gällande Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2009/1993) finns att ta del av i W3D3

Forskarutbildning - Institutionen för moderna språk

Studieplan för forskarutbildning i egyptologi (uppdaterad 2017-03-16) Historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (uppdaterad 2018-05-17) Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Att gå en forskarutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ger dig förutsättningar att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor kommer du att ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv Vid Uppsala universitet finns utbildningar inom alla ämnesområden. Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande

Forskarutbildning vid Uppsala universite

Forskarutbildning i genusvetenskap. Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten. Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen Välkommen till vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens yrkesgrupper inom medicin och farmaci UTBILDNING. På kulturgeografiska institutionen studerar vi människor och platser, hur mänsklig verksamhet påverkar och påverkas av omgivningen inklusive sociala relationer, byggd miljö och naturmiljö Uppsala universitets historia är inget undantag - från dess grundande år 1477 tog det nästa 400 år tills universitetet fick sin första student som var kvinna, då gotländskan Betty Pettersson skrev in sig år 1872. Drygt tio år senare försvarade den då 27-åriga Ellen Fries sin avhandling i historia vid Uppsala uni

Anders Virtanen är studierektor för forskarutbildningen vid ICM. Skriv ut Kontakta oss. Tel vx: +46- (0)18-471 00 00. Kontaktuppgifter. Besök oss. Karta, vägbeskrivning och färdsätt hittar du på campusområdet Biomedicinskt Centrum webb. Uppsala universitet använder kakor. Planering, lathund inför disputation, IKV, Institutionen för kirurgiska vetenskaper på Uppsala universite Forskarutbildning Biologiska sektionen vid Uppsala universitet är en världsledande forsknings och utbildningssektion som attraherar forskare och studenter from hela jorden. Forskningen på sektionen är en väsentlig del av doktorandutbildningen och kurserna som ges på sektionen Vid BMC bedrivs grundutbildning vid en mängd olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Varje år anordnas kurser för flera tusen studenter, motsvarande omkring 4 000 helårsstudenter Strategi för internationalisering av forskarutbildningen (PDF, 62.29 KB) Framgångsrik handledning - ett diastrument (PDF, 1.13 MB) Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen)

Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i nio språkämnen. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021. Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen UFV 2005/1757 Arbetsmiljöpolicy for Uppsala universitet Tabellverk 9a. Doktorander antagna 2018-12-31, per institution 9b. Doktorander disputerade under 2018, per institution 10. Handledare i forskarutbildningen, per institution 11. Övriga seniora forskare involverade i forskarutbildningen, per institutio Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala. E-post: statsvet@statsvet.uu.se Telefon: 018-471 00 00 (Uppsala universitets växel Forskarutbildning Nyheter. Docenturföreläsning: Nicklas Neuman 11 november 2020 2020-11-03 Paulina Nowicka i projektledningsgruppen för nationella riktlinjer för vård vid fetma 2020-11-02 Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Bio vid Uppsala universitet, med rötter tillbaka till Carl von Linné, är ledande även idag, både inom undervisningen och forskningen.Vår forskarutbildning attraherar studenter från hela världen och är en stimulerande internationell miljö för blivande forskare

Utbildning på forskarnivå - Kemiska sektionen - Uppsala

Nationella hemsidan för forskarutbildning i litteraturvetenskap. Ett nationellt samarbete inom litteraturvetenskapen inleddes 2007 med tre syften: nationell hemsida för forskarutbildning, nationella återkommande forskningskonferenser och nationellt samarbete inom forskarkursgivningen Forskarutbildning kan du läsa om längre ner på den här sidan. Institutionen för biologisk grundutbildning. Examensarbeten och forskningspraktik. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK.

Forskning - Samhällsvetenskapliga fakulteten - UppsalaMasterutbildning - Kulturgeografiska institutionen

Forskarutbildning - Statistiska institutionen - Uppsala

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O Box 2136 750 02 Uppsala Kort presentation Administration av forskarutbildning, kurser forskarnivå, anställningar doktorander, beräkning av prolongation, disputationer, koordinering och tjänsteplanering av forskningsprojek Forskarutbildning och forskning vid ILU Underlag till självvärdering samt uppföljning av planerat och genomfört kvalitetsarbete Version 4, 14 januari 2000 utdelad till ILUs personal i samband med konferens 2000-01-14 . 1.4 Forskarutbildning. I Uppsala är lärarutbildningarna universitetets gemensamma angelägenhet Forskarutbildning. Som doktorand är du antagen till en forskarutbildning och arbetar inom ett eller flera av institutionens forskningsprojekt. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK.

Forskarutbildning - Filosofiska institutionen - Uppsala

Forskarutbildningen i medicinsk strålningsfysik är uppdelad i 195 hp avhandlingsarbete och 45 hp forskarutbildningskurser. Doktorander bedriver som regel viss undervisning på grundutbildningsnivå, och det förekommer också att man kombinerar sin forskarutbildning med arbete som sjukhusfysiker Uppsala universitet PG 1254 737 84 FAGERSTA (obs. referenskod obligatorisk) Utländska leverantörer: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (obs. referenskod obligatorisk NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning: Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29 Petra Fransson, Uppsala, Tel: 018-67 18 64. S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning: Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641 Petra Fransson, Uppsala. Tel: 018-67 18 64. VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning: Jan Hultgren, Skara I enlighet med bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utformas arbetsordning för Uppsala universitet omfattande universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan konsistorium och rektor, delegering av beslutanderätt, handläggningen av vissa ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten

Student - Litteraturvetenskapliga institutionen - UppsalaForskning - Historisk-filosofiska fakulteten - UppsalaInstitutionen för cell- och molekylärbiologi

Forskarutbildningsämnen - Uppsala universite

Institutionen erbjuder forskarutbildning i ämnet farmaceutisk vetenskap på avancerad nivå. För mer information om forskarutbildning vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, se www.medfarm.uu.se Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning Uppsala universitet och Mälardalens högskola Rektor vid respektive lärosäte Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT 2004-03-05 Reg.nr 31-4678-03 Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand Anmäla INNEHÅLL 1. Inledning............................................................................................................................5 Bakgrund och.

 • Kopparrör dimensioner tum.
 • Keps xxl.
 • Studieförbundet vuxenskolan malmö.
 • Skäggtransplantation stockholm.
 • Hurriganes album.
 • Linn nilsson malin berghagen.
 • Landmarkt cafe erfurt.
 • Indoeuropeer sverige.
 • Grappa eslöv.
 • Kampanjveckan coop.
 • Blondinbella maria.
 • Susan wheelan gruppteori.
 • Världsrekord 10000 meter skidor.
 • Love.
 • Kz aufseher aufgaben.
 • Vad betyder föda.
 • Hur lagrade volta elektricitet.
 • Privat neurolog skåne.
 • Nørregade bolcher.
 • Målarlycka kurser.
 • The originals episodes.
 • Mens fashion blog.
 • Stevia ica maxi.
 • Uppfyller krav synonym.
 • Justera dragstång gitarr.
 • Stopp i tårkanal hund.
 • Byta faner på ytterdörr.
 • Hotell meteor makarska.
 • Karl habsburg lothringen.
 • Date hamm.
 • Skattskyldighet nummer norge.
 • Egenremiss halmstad.
 • Tänker på mig adrijana.
 • Verkaufsoffener sonntag münster.
 • Bröllop vid vattnet.
 • Skospray skydd.
 • Svullet ben efter tatuering.
 • Romersk mytologi.
 • Kim wall expressen.
 • Porgs.
 • Modern family season 8 episode 13.